• GO TO BRAND

  WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND

  MicroscopeIT  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
  Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Wnioskodawca zaoferuje na rynkach perspektywicznych produkty z branży IT/ICT, a przez to zwiększy osiągane przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej MicroscopeIT. Udział w targach oraz misjach gospodarczych wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży. 

  ________________________________

   

  Numer umowy: POIR.03.03.03-02-0147/20

  Beneficjent: MicroscopeIT sp z. o.o

  Wartość projektu: 449 200.00 PLN
  Dofinansowanie projektu z UE: 336 900.00 PLN

  Cel projektu: Internacjonalizacja usług i technologii marki MicroscopeIT

  Dofinansowanie projektu z UE: 336 900 pln

 • broken image